Chakk

Kar se Chakk spominja svojega življenja je živel kot napol skriti član hiše Orien in skupaj z maloštevilnimi izbranci treniral v meniških sposobnostih. Kakor mnogi drugi githzerai, je veliko časa preživel sam, le v družbi svojih misli, ki jih je razvil v omembe vredno orožje. Nikoli ni silil v ospredje, deloma zaradi svoje rase, deloma zaradi svoje odtujenosti, kar so njegovi učitelji izrabili in Chakkov obstoj skrivali pred širšimi množicami. Zaradi zmajskega znamenja in vztrajnega treninga je hitro napredoval in zelo kmalu je začel opravljati naloge za hišo Orien. Dostavo skrivnostnih pošiljk so mu omogočale meniške sposobnosti, s katerimi je lahko skoraj vedno pobegnil tistim, ki si želeli pošto prestreči. Kadar pa tek ni bil več izbira, so se dokazale chakkove borilne veščine, s katerimi je v nekaj trenutkih nadvladal oborožene nasprotnike.

Nenaden a neuspešen poskus prevzema oblasti v hiši Orien je Chakka postavil v kočljivo situacijosaj so ga nekateri, da bi ga odstranili, obtoževali sodelovanja z uporniki. K sreči se je možnost izginotja pojavila sama od sebe, ko ga je njegova zadnja naloga pripeljala v gostišče Pri Polomljenem Konju v Sharnu…

Oblečen v na prvi pogled popolnoma vsakodnevna oblačila s prekrivalom in brez okorne bojne opreme, Chakk na ulici ne izstopa od povprečnega človeka, ki gre po svojih opravkih. Natančnejši pogled pa razkrije praktičnost in mojstrstvo oblačil, pod njimi pa žilave roke in zelene pesti, ki so vajene udarcev. Leta samotarskega dela pod krinko niso pripomogla k njegovi priljudnosti, so pa izbistrila njegove misli in ga naredila neverjetno hitrega in trdoživega. Bolj kot vse drugo v pustolovščinah išče osebno popolnost.

================================================-

Chakk D’Oriothnezz, level 11 Githzerai, Monk, Storvakal Build: Centered Breath Monk Monastic Tradition: Centered Breath Background: Orien Courier (+2 to Acrobatics)

FINAL ABILITY SCORES Str 11, Con 12, Dex 23, Int 11, Wis 19, Cha 9.

STARTING ABILITY SCORES Str 10, Con 11, Dex 18, Int 10, Wis 14, Cha 8.

AC: 25 Fort: 21 Reflex: 25 Will: 23 HP: 81 Surges: 11 Surge Value: 20

TRAINED SKILLS Perception +14, Endurance +11, Acrobatics +20, Athletics +16

UNTRAINED SKILLS Arcana +5, Bluff +4, Diplomacy +4, Dungeoneering +9, Heal +9, History +5, Insight +9, Intimidate +4, Nature +9, Religion +5, Stealth +11, Streetwise +4, Thievery +11

FEATS Level 1: Improved Initiative Level 2: Zuwoth’s Enlightened Step Level 4: Miryath’s First Strike Level 6: Melee Training (Dexterity) Level 8: Dakshai’s Body-Mind Union Feat User Choice: Focused Expertise (Ki Focus) Level 10: Mark of Passage Level 11: Zuoken’s Centering

POWERS Monk at-will 1: Five Storms Monk at-will 1: Dancing Cobra Monk encounter 1: Open the Gate of Battle Monk daily 1: Masterful Spiral Monk utility 2: Grasp the Wind Monk encounter 3: Twin Thunders Monk daily 5: One Hundred Leaves Monk utility 6: Centered Defense Monk encounter 7: Fist of One Hundred Strikes Monk daily 9: Strength to Weakness Monk utility 10: Spider Technique

ITEMS Boots of Striding (heroic tier), Robe of Avoidance Cloth Armor (Basic Clothing) +2, Quicksilver Blade Shuriken +1, Adventurer’s Kit, Escape Tattoo (heroic tier), Nail of Sealing (heroic tier), Identification Papers, Standard, Climber’s Kit, Winged Bracers (paragon tier), Resplendent Cloak +3, Magic Ki Focus +2, Shuriken (9)

Chakk

Ravenloft4Eberron Carr0t Carr0t