Hyrn

Po izginotju Crya in nastanku Žalobe Hyrn ni vedel kam bi sam s sabo. Ostal je brez zaposlitve in svoje enote ki mu je predstavljala družino namesto družine. Sreča v nesreči je hotela da se je med Dnevom Žalobe mudil v Brelandu, zato danes ni samo eno od starih, pa vendarle svežih trupel na območju Žalobe. Že od prej je imel zveze s hišo Sivis in tudi zdaj so mu pomagali… do neke mere. Trenutno opravlja službo tovorne živali za Lustusa in čeprav to ni ravno delo vredno bojevnika je še vseeno bolje kot beračenje, zato ga večinoma potihem prenaša… tako Lustusa kot delo.

Posedovanje zmajskega znamenja se je pokazalo za prednost. Že od nekdaj je imel dar za jezike, to je bil tudi način na katerega sta se z Lustusom spoznala. Ker ga je(Lustusa) zanimalo kako lahko običajni gnoll pozna toliko jezikov se je poglobil v raziskovanje. Ni trajalo dolgo preden je prišel do spoznanja da Hyrn poseduje isto znamenje kot on sam. Od tam pa do uvedbe v hišo Sivis ni trajalo dolgo. Učenjaki hiše si še vedno razbijajo možgane na tem nenavadnem pojavu.

Hyrn je tak kot večina ostalih gnollov, visok krepko čez dva metra, s sekiro skoraj toliko veliko kot on sam, in to je ponavadi dovolj da sovragom požene strah v kosti. Če to ni dovolj pa hitro dokaže da zna sekiro tudi uporabljati. Večinoma nosi plašč s kapuco, vsaj kadar se nahajajo v civilizaciji. S tem se izogne večini nezaupljvih pogledov in zmanjša možnost da bi ga tisti ki ne prenašajo njegove vrste prav dobro zamorili. Ne da ne zna poskrbeti zase, ampak če se da izogniti težavam, toliko bolje.

Hyrn

 • Hyrn, level 9
  • Gnoll, Fighter
   • Fighter Talents: Battlerager Vigor
  • Background: Mournland (Cyre) (+2 to Endurance)
  • Str 18, Con 18, Dex 16, Int 8, Wis 13, Cha 10.
  • AC: 22 Fort: 22 Reflex: 19 Will: 17
  • HP: 81 Surges: 13 Surge Value: 20
  • TRAINED SKILLS
   • Athletics +12, Intimidate +11, Endurance +14, Perception +12
  • UNTRAINED SKILLS
   • Acrobatics +6, Arcana +3, Bluff +4, Diplomacy +6, Dungeoneering +5, Heal +5, History +3, Insight +5, Nature +5, Religion +3, Stealth +6, Streetwise +4, Thievery +6
  • FEATS
   • Hunting Wolf Style, Berserker’s Fury, Weapon Expertise (Axe), Vigilante Justice Style, Improved Initiative, Mark of Scribing
  • POWERS
   • Fighter at-will: Crushing Surge, Brash Strike
   • Fighter encounter: Steel Serpent Strike, Crushing Blow, Come and Get It
   • Fighter daily: Lasting Threat, Dizzying Blow, Victorious Surge
   • Fighter utility: Pass Forward, Unbreakable **ITEMS
   • Berserker Greataxe +2, Brooch of Shielding +2, Bracers of Mighty Striking (heroic tier), Battle Harness Hide Armor +2, Boots of Rapid Motion (heroic tier)
   • Adventurer’s Kit, Climber’s Kit, Longbow, Freezing Arrow +2 (2), Firestorm Arrow +2 (2), Arrows (60), Whetstone of Venom (heroic tier) (4), Greataxe, Augmenting Whetstone (level 6) (2)

Hyrn

Ravenloft4Eberron Carr0t Carr0t